AMET Usługi Księgowe

Ewa Leszczyńska
Ubezpieczenie OC
NIP: 762-120-04-43
REGON: 141227728

Oferta

 • Książki przychodów i rozchodów
 • Ewidencje ryczałtowe 
 • Rejestry VAT
 • Ewidencje środków trwałych
 • Ewidencje wyposażenia
 • Obsługa kadrowo-płacowa
 • deklaracje ZUS
 • Wsparcie i pomoc w wyprowadzaniu zaległości
 • Porządkowanie dokumentów
 • Reprezentowanie w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

Cennik

Ceny ustalane są indywidualnie i uzależnione przede wszystkim od rodzaju prowadzonej księgowości liczby dokumentów księgowych, liczby zatrudnionych pracowników, od specyfiki i rodzaju powierzonej usługi.

powitanie
© 2017 AMET - usługi księgowe. All rights reserved.
powitanie

Biuro:
01-747 Warszawa,
ul. Jerzego Ficowskiego 15, III piętro, lokal 9
e-mail: biuro@ksiegowa-amet.pl

powitanie


Tel/fax 22-636-83-70
Tel.603-107-714